something in the air

Det är något speciellt med luften på vissa platser. Exakt vad är svår att förklara, men det är något som framkallar den väldigt speciella känslan av att du är på väg någonstans. 


 Men det är något mer än bara den härliga känslan som infinner sig när man har tagit sig förbi passkontrollen på flygplatsen. För själva resan, oavsett om det är en kort flygtur eller en maratonlång sådan till andra sidan jorden, kan för väldigt många vara jobbig på gränsen till plågsam. 

Känslan jag syftar på är den som plötsligt fyller varje uns av din kropp, ger dig fjärilar i magen och får dig att nästan bli hög, fast på livet. Och innan du vet ordet av vad som har hänt fyller den ditt huvud med tanken att Allt är möjligt

Jag vet att inlägget precis gick över gränsen och blev flummig. Men vet du vad? Precis som jag skrev att klyschéer kan behövas i vardagen så är lite flummighet inte så illa. 

Nu ska jag avslöja något som jag är övertygad kommer att komma som en rejäl chock, i synnerhet för den som följer den här bloggen. (Notera den sarkastiska tonen!) 

En sådan plats där det ligger något särskilt i luften, som jag själv har besökt och där jag alltid får ovannämnda känsla gånger några hundra är New York. Var annars?! 

Vilket är varför det är svårt att svara när vännen ber mig beskriva exakt vad det är som lockar mig till storstaden som hon på flera andra håll har hört ska vara högljudd och smutsig. 

Platser som framkallar den här Allt-är-möjligt-känslan är troligtvis inte begränsade till staden som också går under benämningen NYC eller The Big Apple. Det inser jag faktiskt. Även om jag personligen fortfarande inte har kommit över förälskelsestadiet när det kommer till denna stad och fast att jag tänker på NYC minst en (okej då femton) gång(er) om dagen. 

Hursomhelst, poängen är att dessa utrymmen finns lite överallt, vare sig det är en stad eller ett kafé med sikt över en neonbelyst gatukorsning. Och det kan löna sig att packa ihop datorn och göra en utflykt till en av dem lite då och då. Det är här som du kommer att bli inspirerad att ta de där stegen på vägen till din dröm och det är här du lär dig att sluta lyssna på de kritiska rösterna som säger till dig att du inte kan. 

Det spelar ingen roll om det är en högskoleutbildning du drömmer om att börja på eller om det är en flytt till Paris och ett jobb inom mode. När jag tänker efter så kan man nästan säga att luften på vissa platser är lite magisk

- och vem skulle säga nej till en dos magi i vardagen?

 

English: 

There is something in the air. At least in some places. Exactly what is difficult to explain, but there is something that evokes the very special feeling of being on your way somewhere.


 

But it’s more than simply the warm feeling that arises once you have passed through the security check at the airport. Especially considering the fact that the trip itself can, for some, be somewhat painful bordering on torture, whether you are just embarking on a short flight or a marathon to the other side of the planet. 

The feeling I am referring to is one that suddenly and with no warning fills your every being. Gives you butterflies and before you know what just hit you, fills your head with the idea that Everything is possible

Now I am going to reveal something I’m sure will come as a big shock, particularly to those who follow this blog. (Note the sarcasm!) 

One of these places where there is something in the air and where I always get the mentioned feeling times a hundred is New York City. Where else?! 

Which is why it’s difficult to answer when my friend asks me to describe in detail just what I find to be the allurement with the big city, she has heard is just load and way to dirty. 

Places that bring on this Everthing-is-possible-feeling are most likely not limited to this particular city. I do realize that. I do. It is simply that I haven’t gotten over the first-love-stage to this city and yes still think about NYC at least one (okay fifteen) time(s) a day. 

Anyways, the point is that these spaces exist everywhere, whether it is a city or a café. And it can be worth it to pack your computer and make an excursion to one of them every now and then. It is here you will be inspired to take those steps on the way to your dream and it is here you will learn to stop listening to the critical voices telling you that you can’t do it. It doesn’t matter if it is a college education you dream of startin or if it is moving to Paris and working in fashion. 

You know what? When I think about it, you can almost say that there is something magical in the air in some places - and who would say no to a dose of magic in your everyday life? 

 
Allt är möjligt - Drömmar - New York - Stockholm - resa