A donut, or two

När ska jag lära mig? Att när det kommer till SJ så fungerar faktiskt tiden sällan som man tror att den ska. Och trots att vännen har köpt en biljett till ett fordon som skulle vara framme 12.46 så betyder det enbart att den kanske, möjligtvis, eventuellt kan tänkas anlända på utsatt destination 12.46.
 
Du förstår. Tåget blev alltså försenat. Eller, tja, bussen som ersatte tåget som led av personalbrist. Den är försenad. Med sisådär 3 timmar... Så nu sitter jag, efter en snabb donut-run, återigen här på Waynes.
Minus en Persson. Men plus 2 choklad donuts som jag kände behövdes för att kompensera för minuset. 
För det allra mesta blir liite bättre efter en donut. Och blir det inte det, så blir det nästan garanterat bättre efter två. 
 
 
En anglais: 
When am I going to learn? That when it comes to the swedish trains SJ, time rarely has the same meaning as in the rest of the world. And just because someone happens to have bought a ticket to a vehicle that is supposed to arrive at it's given destination at 12.46 it only means that it might, possibly, if it so desires to arrive at this destination at 12.46. Nothing else. 
 
So you see, the train was delayed. OR, well, the bus that replaced the train because the train was suffering from a sudden staff deficiancy, was delayed. With three hours... So here I am, after a quick donut run, once again at Waynes. Minus one Persson. But with two chocolate donuts which I felt were needed to compensate for the deficiancy. Cause most things get just a little better after a donut.
And if they don't, they almost guaranteed do after two. 
Persson - Sj - Stockholm - Waynes Coffee - donuts - tåg