Ett något försenat hejdå till 2016

2016 slutade och 2017 började och världen känns som inte längre som ett hoppfullt ställe. 
 
Efter terrorattentaten i bland annat Paris införde USA i början av 2016 en restriktion som innebär att svenska medborgare födda i Iran, Irak, Syrien eller Sudan måste ansöka om visum. Det räcker inte längre med ESTA. 
 
Iran pratar om att genomföra en lag som innebär att iranier inte längre ska kunna ha dubbla medborgarskap.
Och om man nu vill besöka Iran är det värt att komma ihåg att - det är inte särskilt populärt att återlämna ett medborgarskap i Iran.  
 
Nu är jag kanske pessimistisk? 
 
Folket i Storbritannien röstade för att lämna Europa. Flyktingsituationen ser ingen ände och allt fler länder stänger sina gränser. På toppen av det valdes Trump  till president. Vilket betyder... Jag menar... Har världen blivit galen??? 
Värst av allt är att: detta är bara för att nämna några saker. Det finns mer. Mycket mer. 
 
När majoriteten av världens Instagrammare började ladda upp sina topp 9 för 2016 ville jag stänga ned mitt eget.
Dramatiskt? Visst. Välbefogat? Eh, JA! 
 
Behöver jag ens säga att jag längtar efter att lägga det gågna året bakom mig? Det enda problemet är att jag inte är överdrivet taggad inför det kommande.
Den politiska situationen i världen suger hårt. För att toppa det hela har det varit lite för mycket, och lite för lite på det privata planet. 
 
Men eftersom man tydligen inte kan stoppa tiden eller vrida tillbaka den för den delen så gäller det väl bara att göra det bästa av den. Så jag ser fram emot 2017, från och med måndag alltså då jag tänkte inviga året 2017. 
 

As of the year 2017 the world no longer feels much like a hopeful place. 

After the acts of terror in Paris the United States introduced a restriction which means that Swedish citizens born in Iran, Irak, Syria or Sudan are excluded from ESTA and now have to apply for a visa. 

Now Iran is talking about a new law that would strip Iranians with dual citizenships of one of their citizenships. And should one want to visit Iran it will (possibly but hopefully not) be worth remembering that - Iran doesn’t see the point in making it easy for those who returned their citizenships and then want to travel to Iran…  

Okay, am I sounding like a pessimist? Wait for it. 

The great people of Great Britain voted to leave Europe. There is no end to the devastating refugee situation and more and more countries are closing their borders. On top of this, Trump was voted President. Trump. I’m serious. 

I mean… WHAT??! Is the world insane? You know what’s worst of all? This is just mentioning a few things. There is more. A lot more.  

When the majority of the worlds Instagrammers were posting their Top 9 of 2016 - I just wanted to delete my account. Dramatic? Sure. True? YES! Do I need to add that I can’t wait to leave this past year behind and forget all about it? The only problem is, I’m not all that excited about the next one… 

I mean, the political situation sucks. And even on the personal side, things have been just a bit too much and too little, all on the same time. 

But, since you apparently can’t stop time, or turn it back for that matter. I suppose I’ll just have to make the best of it. So I’ve decided to look forward to 2017, starting Monday. 

2016 - 2017 - Europa - Gävle - Iran - Trump - nyår - world