Vad är det att vara en livsnjutare?

Vad säger ordet Livsnjutare Dig? 
 
Vad betyder ordet Livsnjutare egentligen?
Bland synonymer till ordet finns allt från njutningsmänniska till lyxlirare, slacker och Hugh Hefner. Exakt hur de har kommit fram till just dessa synonymer vet jag inte. 
Men det är ett ord som vänner och de som ännu inte hunnit bli vänner ofta använder för att beskriva mig. Livsnjutare alltså. Och fast att jag vet att de (förhoppningsvis) inte menar att jag är en slacker eller någon Hugh Hefner-kopia utan snarare att syftar på att jag tycks finna njutning i livets små glädjen, måste jag erkänna att ordet får mig att tänka: "Hmm, är det verkligen så du skulle beskriva mig. Ajdå, aja, jaja..." osv. 
 
Let's Joie de vivre
Men så är det. Jag är en livsnjutare och den franska frasen "Joie de vivre" som kan översättas till Joy of living är faktiskt så jag skulle beskriva min inställning till livet. Frasen som först kom till i litteraturens värld redan på 1600-talet som utvecklades till något som kan likna en religion och som har tolkats av Matisse's Le bonheur de vivre.
 
Slacker eller lyxlirare?
Jag behöver säkert inte säga att jag personligen tycker att dessa är missvisande ord. Det har inget med lyx att göra och allt att göra med njutning. Även om vissa saker som avnjuts kan vara av det lyxigare slaget som champagne (vilket jag älskar) men det kan också vara en enkel chokladpralin som man smuttar på (istället för att slänga i sig) medan man njuter av solen som värmer eller av ljudet av vågor. 
 
Lyxlivet
Jag får ofta höra att jag lever lyxlivet i Stockholm, och jag förstår hur det kan verka så, även om det kan bero vad man jämför med. Men ja kanske gör jag det. Men att göra det man vill, göra det som får en att må bra, att våga göra sånt som är läskigt och frossa i självförtroendet som är resultatet. Är inte det vad livet handlar om? 
 
Vad gör en livsnjutare då? 
Det handlar inte om att frossa. Inte för mig. Personligen smuttar jag gärna, istället för att ta en stor tugga och så är det borta. Vare sig det handlar om en kopp kaffe, en chokladpralin eller en bok. Det finns en obeskrivlig njutning i att sätta sig till rätta med en kopp té, en bok, omringad av levande ljus och musik om uppmärksamhetsförmågan klarar av det och smutta på en bok. Prova! 
Eller smutta på ett glas bubbel i en park medan solen skiner och ljudet av människor sorlar i bakgrunden. Eller att sitta på en brygga en sen sommarkväll och njuta av en bok. Visst låter det underbart? 
 
Så här kommer några visdomsord från en professional Livsnjutare - vilket jag efter mer än tio år tycker att jag kan kalla mig. 
 
Var vänlig, behandla andra som du själv vill bli behandla. Det är grunden! Våga - bara gör det! Du kommer aldrig ångra sånt du har gjort, bara det du inte vågade göra eller smaka på. Det tror jag på så jag ser till att leva mitt liv så att jag inte ångrar nåt. 
 
 
 
//English: 
 
What does this phrase: Joie de vivre mean to you? 

Among synonyms for the word for the person that has a joie the vire, a joy of life, are slacker and Hugh Hefner. Not really sure how these synonyms came to be. But Joie de vivre is a word that friends and those who are yet to become friends often use to describe me. And though I know they (hopefully) don’t mean that I am neither a slacker or a Hugh Hefner-wannabe but rather refer to how I can enjoy the little things in life, I have to admit that the word does make me cringe a bit.  

Let’s Joie de vivre

But I am joie de vivre, it would be silly to deny it, and if I were to describe my attitude to life, that would be it. The phrase that was first created in the world of literature in the 17th century and that came to be a religion and translated in the art world in Matisse’s Le bonheur de vivre.  

So what is it; slacker or a luxury seeker? 

I think both these words are misleading. It really has nothing to do with luxury and everything to do with pleasure. Even if some things that are enjoyed are at times of the more luxurious kind, such as champagne (which I love). But it can also be a piece of chocolate that you sip (rather than chew up and swallow) while soaking up the sun or listening to the sound of waves.  

Living luxurious

This I’ve been told. That my life seems so luxurious and I suppose I can sort of see how it could seem like it, although I instantly feel that it depends who you compare it to. But sure, I tend to do what I want, what makes me feel good, try to be brave enough to do things that are scary and afterwards revel in the confidence boost that follows. But isn’t that what life is? 

What is to Joie de vivre? 

It’s not about overindulging. Not to me. I like to sip. Instead of taking a big bite and then it’s gone. Whether it's a cup of coffee, a chocolate or a book. There’s an indescribably pleasure in settling down with a hot cup of tea, a book, surrounded by candles and music, if the concentration can take it, and Sip a book! Try it! 

A glass of bubble in a park as the sun shines and with the sound of people in the background. Or to sit by the water a late summer night and read a book. Doesn’t it sound amazing? 

So here are a few words of wisdom from a joie de vivre professional - which I think I can call my self after ten years of experience. 

Be kind, treat others as you wish to be treated! That's important! Be brave - just be! You will never regret things you have done, only things you were too afraid to do or taste. I believe this and so I try to live my life so I won’t have regrets. 

 
Happy Monday friends! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champagne - Hugh Hefner - Inspiration - Joie de vivre - Lyxlirare - Matisse - Monday - Smuttapåenbok - Stockholm - livsnjutare - läsa