Coffee x2

Löjligt som det må låta. Har jag kommit fram till att jag behöver ganska precis två koppar kaffe på morgonen. Innan den andra koppen är mitt huvud inte någonstans i närheten av redo att börja jobba. Jo. I absolut nödfall eller i brist på tid har jag kickat igång mig själv och gjort tre eller fem telefonintervjuer efter att bara smuttat på första koppen. Dock då oftast i kombination med ungefär 8 shottar envishet. En kopp räcker helt enkelt inte långt.

Med det sagt går det inte att förneka att första koppen är en av dagens absolut bästa koppar.

Det finns trots allt inte många saker som kan uppbringa viljan att kliva ur en varm säng lika mycket som att veta att du snart kommer ha en kopp, fylld med nybryggt kaffe, precis som du vill ha den. Svart och kokande het. Eller med mjölk? Vi gillar alla olika saker, kaffe, antal paprikor på den indiska rätten.

Inte nog med att jag inte bara vill ha utan behöver 2 koppar kaffe för att vakna, är jag dessutom en av de som definitivt inte klarar av att börja dagen utan frukost. Jag stöter på allt fler som inte kan äta på morgonen och undrar, exakt hur lever du? Jag måste äta frukost två gånger för att klara mig till lunch.

Så nu när jag tänker efter, är det inte alls konstigt att både jag och min 3GS gick runt på 20 % laddning igår. Idag startar vi med frukost och kaffe x2.
 

English

Ridiculous as it may sound. I have very recently come to realization that two cups of coffee is the exact amount I need in the morning. Before that lifesaving second cup my head is nowhere close to being ready to begin work. Sure. In rare cases, I have kick-started myself and done three or even five interviews after just a sip, usually in combination with about 8 shots of stubbornness.

One cup just isn’t enough.

Having that said, there is no denying the first cup being one of the absolute best of the entire day. After all, very few things can encourage the will to get out of a warm bed in the morning as much as knowing that you will soon be sipping on a cup of freshly brewed coffee, just the way you want it - Black, hot and strong. Coffee that is!! Or perhaps with milk? We all have different preferences, coffee, tea, number of hot chilis next the favorite Indian dish.

Not only do I want but need a second cup of coffee in order to wake up, I am one of those whose day does not begin before breakfast.

I keep hearing people declaring they can’t eat in the morning and I always wonder: exactly how are you still alive? I mean, I have to have breakfast twice simply to make it to lunch.

So now that I think about it, it is really not that weird that both I and my Iphone 3GS where walking around with a bare 20 % charge yesterday. Needless to say that today was started with breakfast and coffee x2.

breakfast - coffee - frukost - life - tisdag - tuesday