With the world at her fingertips

Though she produces content for a number publications I know her as the author of just about all of my favorite articles on the blog ’Tracy’s New York City Life’.  Lauren has spent the past six years falling in love with the City that acts as the playground for the fabulous Carrie Bradshaw and is often written with a capital C. 

Cheeky, global citizen who has a way with words. Besides being a writer and blogger in New York City (not that I am jealous or anything!) Lauren aka Mala is a truly talented writer. Okay, so perhaps I am a little bit jealous. On a random off the topic side note, her favorite date was with a fireman at an Irish pub (Irish Pub Baker Street). Not that I have the slightest idea where this pub is located, but hey, it was with a fireman so I can’t really say that I care. On top of all this, she lives a block from this hamburger joint called Shake Shack… So I think that a healthy dose of jealousy is completely justified. 

Having said this, of course I sent her an email saying how much I loved her work, then I hit her up on DM on Instagram - because as Gary Vee puts it ”It’s going down on the DM!” - and I got to know the Hawaiian girl who once used to call London home before moving to New York. 

 

What is your single favorite thing about living in New York City? 

— The diversity. Although "this is America" I love how there's people from several different countries, who speak several different languages, walking along the sidewalks of NYC at any given moment. Being from a multi-cultural background (Tongan/Chinese, and born in Hawaii), I've always loved meeting people from around the world and learning from them. When you live in such a culturally diverse environment, it feels like you have the whole world at your fingertips. 

 

 How many publications do you write for exactly?

— It varies, but my main "day job" is as a writer and the national marketing director for Grace Ormonde Wedding Style magazine. Since it's a print publication sold worldwide, it takes up a lot of my time now. Along with that, I have about three or four regular blogs and brands that I write and edit for as well, whether it's articles or marketing materials. 

 

 

What does a regular day look like for a New York City writer? 

— This past Tuesday was pretty normal and low-key, which I love. I'm a night owl and don't usually go to bed before 3am, so my editor-in-chief woke me up with a phone call at 10am. We spoke for about an hour, brainstorming and figuring out my next few projects, and then I made my to-do list for the day. 

I’d honestly NEVER get anything done if I didn't spend a few minutes each day making a to-do list, prioritizing all my tasks, and then referring back every few hours to make sure I didn't miss anything. 

The next two hours were spent working on a last-minute copywriting project for the magazine's website. Around 1pm, I went out for a quick walk around the block so I could pick up a sparkling water and matcha green tea latte from Whole Foods (I love my apartment's location). After that, I worked on some social media scheduling for the magazine, caught up on client emails, organized some editorial submissions, and then I took a break to see if a pregnant giraffe on live camera had given birth yet. Is anyone in Europe watching this, or is it just an American thing? It's consuming my whole freakin' life. Anyways…

My last big project of the day was another copywriting/editing deadline for a beauty client, which I finished around 8pm. At this point, my brain was fried so I decided to splurge with a trip to Shake Shack - a total obsession of mine. I swear, it's dangerous living only a block away. 

I spent the rest of the evening listening to demos from a few recording studios (I moved to NYC for my music career, so I've been looking for the right studio to record my next track), catching up on random household chores, watching a couple episodes of BBC's Victoria, and getting in a 1am workout before showering and going to bed. 

 

Any sources of inspiration you could share?

— I have lots! Personal development is an important area for me, so I'm always looking for new mentors. One of my favorites is Chalene Johnson, who I've been learning from for the past six years. She's an amazing entrepreneur, mentor, and motivational speaker. Then, for music, I have a whole list of artists and composers who inspire me, from Gladys Knight to James Horner. 

 

The best date you have been on in NYC? 

— I’d say one of my favorites was just a low-key first date at Baker Street - an Irish pub, and my favorite local watering hole. I'm friends with the staff, so I wasn't too nervous, and the guy was really cool. He was a fireman (enough said, right?) and had no ego or sense of entitlement - something I encounter a LOT in Manhattan. Even though NYC is the perfect place for lavish, over-the-top wining and dining, I'm a lot more low-maintenance when it comes to dating. Several rounds of drinks and hours of laid-back laughter with a member of the FDNY was more than good enough for me! 

 
 
 
 
7 random facts about Lauren

Listen to when writing: I can't listen to music when I'm writing, or I'll ditch my deadlines to go work on a new song. I usually keep reruns of my favorite sitcoms running in the background like The Golden Girls, Everybody Loves Raymond, and Living Single. 

Favorite street in NYC is: Madison Avenue

Siblings: Is the youngest of five, has 5 older brothers 

Drink at the Irish pub Baker street - I always stick with vodka sodas

Orders at Shake Shack: A Shack burger, fries, and a black and white cookie frozen concrete

What pick-up line would not have you running - Don't think any pickup line has actually worked on me, haha. I prefer guys to just casually start chatting.

Worst line you have ever heard: Yo baby - oh wait, I'm sorry - HOLA, MAMI!" (He assumed I was Puerto Rican.)

 

 

 

 

Curious to find out more? Check out her website : https://halela5th.com And to listen to Lauren's music click here.

 After having been cursed with the wrong flatmate Lauren recently left NYC and is currently living in Seattle, the city of amazing seafood. But NYC, she’ll be back! 

 

 
Baker Street - Gary Vee - Grace Ormonde Wedding Style magazine - Lauren Malamala - Lifestyle - New york city - Seattle - Tracy's New York City Life - blogger - instagram - writer

The importance of brunch

Lördagen började som lördagar brukar börja. Med en svag huvudvärk som resultat av ett glas vin som hälldes upp lite senare än vad som hade varit smart. Men eftersom lördagen skulle börja med en brunch tillsammans med tjejligan kändes det lämpligt. För alla vet att brunchen är då man pratar om vad man gjorde på gårdagens fest. Så jag kom till slutsatsen att en mild baksmälla var nästintill obligatoriskt. 

För första gången någonsin under alla år som vi har känt varandra var jag den första på plats. Istället för att anlända 30 minuter efter alla andra, vilket inte är något jag gör med mening utan något som bara händer. På riktigt. Det kan vara någon form av omedveten test för hur sen jag kan komma innan tjejerna börjar hata mig. I sådan fall kan jag med säkerhet säga att de verkligen tycker om mig för de har 7 år efter att vi träffades fortfarande inte sparkat ut mig ur gruppen. 

Sådär femton minuter efter att jag anlänt upptäckte jag att Marie cirkulerade utanför byggnaden något osäker på hur hon skulle komma in. Uppenbarligen verkade de två dörrarna inte vara några bra alternativ. Underhållande som det var, hade jag skrattat klart efter bara ett par minuter och gick ut för att hämta henne. Jag menar, det finns faktiskt en gräns för hur taskig man kan vara mot sina vänner innan man går över gränsen för att vara en skitstövel. 

Brunchen på Nordic Lights Hotel's The Crooked Leg vad en underlig blandning av det klassiska frukost upplägget med bröd, smör och pålägg och en unik mix av lax, potatis, kyckling, ägg och mer. Nu är jag visserligen drottningen av konstiga kombinationer men när jag såg ned på min tallrik med ägg, bacon, pannkakor, musslor och ananas kändes det som att jag slagit mitt rekord. Efter allt detta blev det självklart en tur förbi efterrättsbordet, för vem säger nej till efterrätt? Jag återvände till bordet med kladdkaka, hallonpaj och lite smarties. Ni vet, något att tugga på till min mimosa. 

Om förra veckan hette Jobb kröntes den här lördagen till Mat

Efter att säkerhetslarmet Hesa Fredrik av misstag ljöd över hela staden förra veckan blev säkerhetsbunkrar det heta samtalsämnet över efterrätten. För vad skulle fyra tjejer annars prata om över brunch en sommardag i juli? Jag måste säga att frukost-mimosas verkligen kryddar till kreativitetsnivån och vi kom till slutsatsen att om man bor utanför staden är chanserna goda att du har minst en excentrisk granne som tagit på sig uppdraget att bygga en bunker som han självfallet fyllt med konserverade bönor och vodka (för man kan inte ha den ena utan den andra). Det slutade inte där. Då en av tjejerna faktiskt bor på ett sånt ställe kom vi sedan på sätt att finna denna granne som ett sätt att ha kontakter in case of emergency. Mimosas! Det är allt jag säger. 

Att mötas en gång i månaden innebär att vi hade en rad ämnen att checka av konversationslistan. Efter den vanliga Hur mår du turades vi om att ge varandra uppdateringar om status på jobbet vilket förde oss vidare till hur sommaren har varit under de lediga stunderna vilket ledde vidare till favoriterna på Netflix. Så det finns en logik i det hela. Bunker konversationen ledde dessutom till insikten att vi är ett gäng tjejer med en något avslappnad inställning till fara. Jag och Steffi som faktiskt var i staden och hörde larmet hade fortsatt med det vi gjorde utan någon tanke på att ”SPRINGA FÖR LIVET!”. Jag erkänner att jag fann ljudet något irriterande och höjde volymen på radion (eller Spotify). Inte mitt smartaste drag någonsin, om det hade varit verklig fara alltså. Tydligen är jag tjejer som spring mot branden, eller hon som sitter och läser klart sin bok medan restaurangen brinner upp. Eller något. Det är grejen med brunch - Du lär dig saker om dig själv och du vet aldrig vad det kan vara. Det är helt enkelt väldigt viktigt att bruncha! 

 

English: 

This Saturday started the way every Saturday begins. With just a hint of headache after having a glass of wine a little later than I should have. But knowing that I was starting the following day having brunch with the girls, it sort of felt appropriate. Cause everyone knows that brunch is the classic ”talk about what you did at last nights party”-thing. So I came to the conclusion that a hint of a hangover was almost obligatory. 

For the first time ever meeting the Girls League, I was the first one there. As apposed to arriving 30 minutes after everyone else, which I don’t do on purpose but perhaps it’s testing the limit - to see how late I can be before they start to hate me or something? In which case I can tell you that they really do like me since they still haven’t kicked me out of our gang 7 years after meeting. 

So fifteen minutes after arriving I found Marie circling the building looking not sure where to enter. None of the two doors seemed to be a good option there. As entertaining as it was, I was done laughing at her after a couple of minutes I went out to get her. I mean, there is a limit of how mean you be to your girlfriends before you feel like you cross over to being an asshole. 

The brunch at Nordic light hotel's The Crooked leg was an odd mixture of the regular bread, cheese and then there was salmon, pancakes, potatoes, chicken, eggs and more. Now I know that I have been known to mix up some weird combinations but looking down on my plate with scrambled eggs, bacon, pancakes, clams and pineapple I felt like I had finally topped myself. After this we even took a turn at the dessert table, because who says no to dessert? I returned back to our table with a plate of chocolate cake, raspberry pie, tarte and some smarties. You know, to go with the mimosa. 

If the past week could be described as Work! this Saturday would be Food! After the safety alarm that was mistakenly broadcasted in the city the topic of conversation while having dessert turned to safety bunkers. Like what else would four girls talk about on a brunch one summer day in July? I must say that a mimosa for breakfast really sparks up the creativity level. We came to the conclusion that if you live outside the city chances are you have at least one eccentric neighbor who has taken it upon himself to build a bunker which he has of course filled with some cans of beans and Vodka (cause you can’t have one without the other!). 

Meeting up once a month means we have a variety of topics to check off the conversation list. So after the How are you’s we took turns on updating status at work which moved us on to how we have been enjoying the summer when not working which then lead us to our new favorites on Netflix. There is a sort of logic in there you see. The bunker conversation lead to the realization that we are a group of slightly jaded girls when it comes to it. Me and one of the other girls who were in town and actually heard the alarm thought nothing of it and just moved on with our lives. I confess that I thought it was an annoying sound and cranked up the radio. Not my smartest move ever, if it had been a real danger. So apparently I'm the girl who runs towards the fire, or just sits reading a book while the restaurant goes up in flames. Or something. That’s the thing about brunch - you learn things about yourself. And you never know what that might be. So basically - it’s very important to have brunch! 

 
 
 
Central station - Hesa Fredrik - Lifestyle - Nordic light hotel - Stockholm - The crooked leg - brunch - food - mimosa - netflix - saturday - tjejligan
3

Work haze

Fråga inte ens vad som hände förra veckan. För tydligen har jag kommit till punkten då jag knappt ihåg vad jag gjorde igår. Det var när en kollega frågade om jag hade kul igår och jag inte kunde komma på vad jag gjorde eller ens vilken dag det var, som jag blev medveten om min plötsliga brist på korttidsminne. 

Den senaste veckan har varit en dimma av jobb, jobb och en löjligt liten mängd solsken. Fördelarna med den svenska sommaren, eller hur? Jag måste däremot säga utan sarkasmen som i mitt huvud genomsyrade den förra meningen, att dagsljuset är ganska så jävla fantastiskt. Men skulle det verkligen skada vädergudarna att slänga in lite solsken i paketet? Det är ju knappast som att Sverige är bortskämt med sol annars. 

Anyways, tillbaka till jobbet. Där har jag just nu en ändlös-grej på gång med min inbox. Den går ut på att jag svarar på omkring 20 mejl i timmen och ändå aldrig kommer ned under siffran 25 på olästa mejl. Vilket såklart innebär att dagarna för den mesta delen spenderas med att svara på diverse förfrågningar och försök att avkoda exakt vad som är inkluderat i de traditionella Skotska kilt-accessoarerna (detta för ett event i Edinburgh och inte för en oförklarlig fetish! Fast man blir ju nyfiken vad en sådan fetish skulle innebära… Eller är det bara jag?). Hur som helst, i fredags gick ytterligare en kollega på semester så någonstans under eftermiddagen sprang jag bort och hämtade med mig hennes stol som jag har spanat in. Om inget annat är den här stolen definitivt en av fördelarna med semestersäsongen. Medan kontoret är ruskigt tyst och arbetsgänget turas om att åka på resor till Italien, Visby och Kroatien, finns jag kvar på kontoret med en fantastisk utsikt över en park dit alla går för att förbättra solbrännan. Tja, jag får iallafall veta om det är varmt eller kallt ute. Yep, jag är en sån där äckligt positiv person som man hatar. 

 
En anglais:  

Don’t even ask what happened last week. Honestly, I can barely remember what I did yesterday. It was when a co-worker asked me how last night was, and I had to stop to think because to be frank I had no freaking idea what day it was yesterday, that I became aware of my sudden lack of short term memory. 

Needless to say that the past week was a fuzzy haze of work, work and a ridiculously small amount of sunshine. The perks of Swedish summer right? I have to say though that the light is pretty amazing. But it wouldn’t hurt the whether gods to throw in some sunshine in to the package, would it? 

Back to work. Well I have this never-ending story going on with my inbox and the days are mostly spent sitting at my desk typing away, answering requests and trying to decipher exactly what the traditional Scottish kilt accessories are (just to be clear its for an event in Edinburgh and not for an inexplicable fetish! Or is it…). On Friday yet another colleague went on vacation and so I made a pit stop by her desk and took (read: borrowed) her chair that I have been eyeing. 

If nothing else this is definitely one of the perks of vacation season being in play. And while the office is freakishly quiet and the crew are taking turns going on trips to Italy, I am at the office, with a lovely view of this park that everyone use to improve their tan. At least I can tell if it’s warm or cold outside. Yes, I am one of those disgustingly positive people you hate. 

 

 

Coordinator - Delegates - Edinburgh - Event planning - Events - MCI - MCI Nordics - Mail - Summer - Vacation
4