first class bitch

Med risk för att det låta som en first class bitch.

 - ibland är verkligen det engelska språket överlägset när det kommer till vissa uttryck, så du får ursäkta det allt ökade antalet svengelska inlägg där engelska beblandas hejvilt med svenskan. Jag älskar det svenska språket men engelskan kan fånga mitt hjärta på ett sätt som inget annat språk kan.

Hur som helst. Åter till ämnet, så. Med risk för att låta som en first class bitch. Om du är ute och ser mig gå förbi utan att till synes ha sett sig – så ignorerar jag dig. Eller inte nödvändigtvis. Men chansen finns och är inte jätteliten. För trots att jag väldigt ofta promenerar med huvudet någonstans uppe bland molnen, är jag ruskigt bra på att skanna av massan efter bekanta ansikten.

Bara något jag kom på under en espresso stund på Åhlens café.

 

 

With the risk of sounding like a first class bitch.

- sometimes the English language really is superior when it comes to coining expressions, so having said that you must excuse the increasing number of swenglish entrys where English is mixed with the Swedish. I do simply love the Swedish language however, English has a tendency to capture my heart in a way no other language can.

Anyways. Back to the subject. With the risk of sounding like a first class bitch. If you see me pass you on the street without having spotted you – chances are I’m ignoring you. Or, not necessarily. But there actually is a chance and not a very small one at that. Because even though I often take a stroll with my head somewhere up amongst the clouds, I am freakishly good at scanning the crowd for familiar faces.

Just something I realized while having an espresso.

crowds - english - swedish - åhlens