Miss know it

Now why would anyone want to be like Marie? And who the hell is Marie? That’s a valid question. Not everyone could be expected to know Marie, I know that. 

Marie is one of those people who you talk to and then find yourself thinking ”O M G! This girl is freakishly Cool!” And I’m talking How I met your Mother Barney cool! 

 Your second question might be ”Hey, what about never comparing yourself to anyone else? 

Well, okay that is true and you shouldn’t. But the thing is: Marie is almost guaranteed  to be a little bit (or a lot) cooler than you. Now don’t feel bad, this girl is cooler than just about everyone. Yes, even me and I admit that I don’t even see the point in trying. But you can always take notes, right? 

So I sent a message to the girl with the ridiculously healthy looking hair (yes, that is my nickname for her!) to find out how she does it. 

And decide for yourself if you by the end of his article don’t agree with me that she has a definite spot in the Hall of Fame of Coolness. 

First of Marie, your hair. Seriously, what’s the deal? 

HAHAHAHAH! Oh, the piece of shit on my head that never does what I want and just kind of is there and lays flat? Except when it's cold. Then it STANDS EVERYWHERE and electric shocks me on everything I touch. Well, at least I don't have to worry about split ends since I never do anything with my hair. Not even condition it (because that really makes my hair be electric). So I guess the answer is: it's healthy because I try to let it be? But the day will come when I will have my way and make it do something other than just lay there!!

Moving on. How do you possibly have the time to see everything ever broadcasted? 

— You know this thing when you don’t have a life and all you do is watch movies or tv-shows when you should be doing productive stuff? Or when you get so wrapped up in a show that you don’t really like but you have to see how it ends so you fast forward through the episodes? I’m just a really impatient women that feels the need to watch everything, even if it’s really bad (and I do mean REALLY bad). 

Now, lets talk about the art of fast forward watching.  

— The first thing about fast forward-watching is that I can’t care about the show at all. The only reason I'm still watching is because I have to know how it ends. I’ve already invested so much time in the show, and to just stop is not acceptable!! 

Then there are two types of fast forwarding. 

The first is where I just increase the speed of the show, but you still see everything in a faster way. 

The second is when I watch a show I kind of have started to hate and just wants it to be done so I can get on with my life, and this is where I start to skip giant sections of the show because I already know what will happen BECAUSE THE SAME THING HAPPENS OVER AND OVER AND OVER AGAIN! But I still have to know how it ends because I suck and I should really do something else with my time. 

You seemingly know everything and I do mean EVERYTHING, how do you surf the web? 

— Okay so you know this thing when you suck at life and have to google everything? And then you learn how to look up weird stuff and learn things that are completely unnecessary? Like how many girlfriends has Kristen Stewart had since she came out as gay (and I’ve missed it?? But I don’t really care, but still. How could I’ve not heard about Kristen Stewart being gay? She’s after all Bella Swan!!)). Or if Canada has a President or a king or whatever (Canada is a monarchy and is under British rule. Who knew, right?).

Is that what you do, just google everything?

— Haha I want to think that I’m smart, but google is like my closest friend because I can ask her anything (no matter how stupid it is. And yes, I made google into a women) and she just gives me the answer! But Youtube is also a great friend for information! How else will I see all the new trailers for everything I have to see? Or how SNL has a new skit about Trump? Or the new video about how puppies and kittens first meet? 

Now I only have one question, Do you love her or do you LOVE HER? 

 

En suedois: 

Du kanske undrar varför någon skulle vilja vara som Marie? Och vem fan är Marie? Det är en legitim och mycket bra fråga. Marie är en sån där person som du pratar med och finner dig själv tänka ”Damn, hon är ju hur cool som helst!” Och jag talar How I met your Mother Barney Stinson cool. 

Din andra fråga är kanske ”Hallå, vad hände med att aldrig jämföra dig själv med någon annan?” Tja, det är sant och det ska man ju egentligen inte göra. Men saken är den att Marie är nästan garanterat bara lite (eller mycket) coolare än dig. 

Inget personligt, för den här tjejen är häftigare än näst alla andra. Ja, till och med mig och jag erkänner att jag inte ser någon poäng i att jämföra. Men man kan alltid ta anteckningar, eller hur? 

Så jag skrev till den blonda tjejen med det löjligt hälsosamma håret (yes, det är mitt smeknamn för henne), för att ta reda på hur hon lyckas vara så f-ing cool. 

Läs och se själv om du mot slutet av artikeln inte håller med mig om att hon har en reserverad plats i Hall of Fame av coolhet. 

Först och främst, Marie, ditt hår. Seriöst, vad är grejen? 

- HAHAHAHAH! Du menar den här skiten på mitt huvud som aldrig gör vad jag vill och som bara liksom ligger där alldeles platt? Förutom när det är kallt. Då står det upp ÖVERALLT och ger mig elektriska chockar på allt jag rör. Tja, jag behöver åtminstone inte oroa mig för slitna toppar eftersom jag aldrig gör något med mitt hår. Kan inte ens använda balsam (eftersom det gör det alldeles elektriskt). Så jag antar att svaret är, det ser hälsosamt ut eftersom jag försöker att låta det vara? Men dagen kommer att komma när jag får min vilja igenom och lyckas att få det att göra något annat än att bara ligga där! 

Vi går vidare. Hur är det möjligt att du har tid att se allt som någonsin sänts? 

- Du vet den där grejen när du inte har ett liv och allt du gör är att se på filmer eller serier när du borde göra mer produktiva saker? 

Eller när du blir fullständigt uppslukad av en serie som du egentligen inte tycker om men du måste se hur det slutar så du snabbspolar genom avsnitten? Jag är helt enkelt en otålig kvinna som har behovet att se på allt! Även om det är riktigt dåligt (och jag menar verkligen RIKTIGT dåligt). 

Okej, låt oss prata om konsten att snabbspola genom serier. 

- Det viktigaste med att snabbspola genom en serie är att jag inte kan bry mig om serien överhuvudtaget. Enda anledningen till att jag fortfarande tittar är för att jag måste veta hur det slutar. Jag har ju redan investerat en massa tid i serien och att bara sluta är INTE ACCEPTABELT! Sedan finns det två typer av snabbspoling: 

Den första är när jag bara ökar hastigheten. Men fortfarande ser på allt bara lite snabbare. Den andra är när jag ser en serie som jag har börjat att hata och bara vill få det överstökat så att jag kan återgå till mitt liv, och det är då jag börjar hoppa över stora bitar av serien eftersom jag redan vet vad som kommer att hända EFTERSOM DET HÄNDER SAMMA SAK OM OCH OM OCH OM IGEN! Men jag vill fortfarande veta hur det slutar eftersom jag suger och verkligen borde göra något annat med mitt liv. 

Du verkar veta allt och då menar jag ALLT! Hur exakt gör du det? 

- Okej så du vet den här grejen när du suger på livet och måste googla allt? Och sedan lär du dig att kolla upp underliga saker och lär dig saker som är fullständigt onödiga? Typ som hur många flickvänner Kristen Stewart egentligen haft sedan hon kom ut som gay (och jag hade missat det?? Och jag bryr mig inte egentligen men ändå! Hur kunde jag inte veta att Kristen Stewart var gay? Jag menar, hon är ju Bella Swan!!) Eller ifall Canada har en President eller Kung eller whatever (Bara så ni vet är Canada en monarki och under Brittisk styre. Vem visste, eller hur?). 

Är det så du gör, googlar ALLT? 

- Haha, jag vill ju tro att jag är smart, men google är min bästa vän eftersom jag kan fråga henne allt (oavsett hur dumt det är. Och ja, jag gjorde Google till en kvinna) och hon bara ger mig svaren! En annan god vän för information är Youtube! Hur annars skulle jag kunna se alla nya trailers på allt jag bara måste se? Eller se SNL:s nya sketch om Trump? Eller nya videon om hur valpar och kattungar möts för första gången? 

Nu har jag bara en fråga. Älskar du henne eller ÄLSKAR du henne? 

 
         
 
New York - lifestyle
4
Mariw

Så fint skrivet!! Känner mig hedrad att bara fin vän!

Svar: Tack tjejen! Hade en bra intervjuobjekt så ;)
Sara Sharifpour

Marie

Det var jag ovanför....

Stephanie

Så roligt att läsa! Och gillar att du konstaterar att Google är en kvinna!! (kanske snor den från dig Marie 😉)

Svar: Tack! Vad kul att du gillade artikeln. Jag kommer nog också sno den kvinnliga Google!
Sara Sharifpour

Emily

Väldigt rolig läsning! Jag skrattade högt några gånger och tänkte flera gånger att det är så typiskt Marie att uttrycka sig såhär 😊 Men när du säger att du använder Google för att du "suck at life" eller inte är smart så ger du inte dig själv cred nog - du använder Google för att lära dig och det är ju superbra! Googlandet hjälper ju dig att bli kunnigare och smartare 😊

Svar: Håller helt med dig Emily! Men det är väldigt Marie <3
Sara Sharifpour